OSP Pietraszyn Ochotnicza Straż Pożarna Pietraszyn


Ochotnicza Straż Pożarna w Pietraszynie powstała w 1911 roku na wniosek sołeckiej rady wiejskiej. Jednostka liczyła 15 członków, a ich liczba z upływem lat symetrycznie rosła. W 1928 roku było nas już 25. Dysponowaliśmy wozem z sikawką ręczną oraz wozem do przewozu strażaków. Obydwa przetrwały do dziś.

Zgodnie z zapisami ustawy o pożarnictwie z 15-go grudnia 1933 roku, nasza jednostka została podporządkowana dowódcy okręgu krzanowickiego. Szefem miejscowych strażaków był wtedy ogniomistrz Wilhelm Gotzmann.

Podobnie jak w innych miejscowościach gminy, działania wojenne 1945 roku oraz pierwsze lata władzy ludowej spowodowały zawieszenie działalności jednostki. Trwało to do 1947 roku, choć formalnie zgłoszenie do wojewódzkiego rejestru stowarzyszeń nastąpiło dopiero w 1948 roku.

Najstarsza remiza znajdowała się w budynku w samym środku wioski, z przyległym przedszkolem i urzędem sołeckim, obok zabytkowej kaplicy. W 1968 roku, w ramach czynu społecznego, kosztem 320 tys. złotych, przy wsparciu gminy i PZU, wzniesiono nową remizę dwuboksową. W latach 80. OSP zyskała także świetlicę.

W okresie powojennym Ochotnicza Straż Pożarna w Pietraszynie dysponowała obok wspomnianej ręcznej sikawki, jedynie wozem do przewożenia osób i motopompą z przyczepką dwukołową do transportu sprzętu. W 1973 roku, do wspomnianych wozów i motopompy doszedł samochód Lublin, ufundowany przez Komedę Wojewódzką OSP w Opolu. Zakupiono także nowy sprzęt i umundurowanie. Pieniądze pozyskano podczas organizacji imprez i festynów. W 1992 jednostka otrzymała Żuka. W 1997 roku, dzięki ofiarności strażaków oraz częściowo mieszkańców zakupiono nowy sztandar.

W lutym 2008 roku, jednostka OSP Pietraszyn nabyła samochód pożarniczy marki MAGIRUS, który wcześniej służył w zachodnich jednostkach straży pożarnej, ufundowany przez Urząd Gminy Krzanowice. Została wyremontowana także remiza OSP Pietraszyn.

13 lipca 2008 roku, strażacy z Pietraszyna wzięli udział w zawodach sikawek konnych, zorganizowanych przez OSP Bojanów. W rywalizacji pięciu ekip byliśmy najlepsi, pokonując m. ni. OSP Bieńkowice, mające na kącie wygraną w europejskich i krajowych zawodach sikawek konnych w Cichowie kolo Poznania.

21 października 2008 roku na przejściu granicznym w Pietraszynie odbyły się pierwsze polsko- czeskie ćwiczenia pożarnicze, w których wzięły udział jednostki OSP z gminy Krzanowice

31 maja 2009 roku, odbyły się w Pietraszynie pierwsze Międzynarodowe Zawody Jednostek Straży Pożarnej pod hasłem: "RAZEM CHRONIMY, RAZEM SIĘ BAWIMY"

11 czerwca 2010 roku, OSP Pietraszyn wzięła udział w V powiatowych i II międzynarodowych zawodach sportowo- pożarniczych sikawek konnych, na których zajęliśmy 9 miejsce z czasem 45 sekund.
SKŁAD DRUŻYNY:
Gocman Franciszek- woźnica
Sternisko Gerard- pomocnik woźnicy
Gotzmann Wilhelm
Kretek Grzegorz
Lorek Ariel
Stanke Krzysztof
Sternisko Jan
Sternisko Tomasz
Ternka Sebastian

28 listopad 2011, Jednostka organizuje po raz pierwszy Andrzejki w Domu Kultury Krzanowice z zespolem NEW FOR YOU

20 maj 2011, Zostały zorganizowane miedzynarodowe ćwieczenia przeciw pożarowe na kościele w Pietraszynie. W ćwiczeniach wzieły
udział jednostki gminy Krzanowiece, Krzyżanowice, Pietrowice Wielkie i Sudice tj. OSP Krzanowice, OSP Pietraszyn, OSP Wojnowiece,
OSP Borucin, OSP Bojanów, OSP Samborowice, SDH Sudice.

21-22 maj 2011

Mająca 60 członków, w tym 38 czynnych, Ochotnicza Straż Pożarna z Pietraszyna uroczyście obchodziła swoje 100-lecie. W miejscowym kościele św. Barbary w ich intencji odprawiono mszę św., a potem na boisku odbyła się uroczysta akademia, gdzie wręczono szereg odznaczeń.
Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, pietraszyńskim strażakom ochotnikom przyznano Złotą Odznakę na sztandar. Jest to najwyższe odznaczenie korporacyjne, które wręczył gen. Piotr Buk, były komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, członek prezydium oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP.

Pozostali uhonorowani:

Złoty Znak Związku – dh Alfred Sternisko

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: Józef Maindok, Franciszek Dyrszlak, Jan Folta.

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: Florian Ternka, Damian Morcińczyk, Ryszard Wziontek, Paweł Plachtzik

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: Stanisław Kuc, Marek Wiszkony

Strażak Wzorowy: Damian Dastig, Grzegorz Wziontek, Damian Raida, Krzysztof Wojtyczko, Adrian Krautwurst, Martin Strachota, Roman Strachota, Krystian Raida, Grzegorz Kretek, Łukasz Morcińczyk

Odznaka
60 lat: Franciszek Kreis, Ewald Stróż, Erhard Morawiec
55 lat: Emil Hanslik
50 lat: Arnold Hanslik, Franciszek Dyrszlak
45 lat: Ryszard Wziontek, Franciszek Gocman, Józef Nowak, Herbert Mosler
40 lat: Wilhelm Gotzman
35 lat: Henryk Kuc, Wilfryd Maindok
30 lat: Jerzy Beracz, Józef Maindok, Gerard Sternisko, Franciszek Hoszek
25 lat: Marian Hanslik, Florian Ternka, Damian Morcińczyk
20 lat: Marek Wiszkony, Waldemar Kocur, Andrzej Niewiera
15 lat: Damian Dastig
10 lat: Grzegorz Wziontek, Damian Raida, Dominik Kerlin, Adrian Krautwurst, Krzysztof Wojtyczko, Andrzej Hanslik, Roman Strachota, Martin Strachota
5 lat: Piotr Kalika, Tomasz Sternisko, Mateusz Maindok, Agnieszka Gocman

Odznaki młodzieżowych drużyn pożarniczych

Złota: Agnieszka Gocman, Grażyna Gocman, Aneta Maindok, Simona Stanke, Simona Raida, Estera Ternka, Magda Solisz, Iweta Lorek, Monika Kurka, Michaela Krautwurst, Iwona Przywara, Jan Sternisko, Mateusz Hanslik, Sebastian Ternka

Srebrna: Aleksandra Kucza, Ewa Przywara, Ewa Kuczera, Aneta Pawlik, Patrycja Sander, Krzysztof Stanke, Marek Strusch, Łukasz Niewiera

Brązowa: Zuzanna Ciepły, Dariusz Stanke, Mariusz Ternka, Adam Kucza, Paweł Jachim

 

Najcześciej czytane na naszej stronie
Dzień Dziecka z OSP Pietraszyn
Dary dla Ukrainy